Vi donerer til SOS børnebyerne

Toftegården Guest House donerer til SOS børnebyerne

150.000.000 forældreløse børn i verden, der har brug for hjælp
I alt over 150 millioner børn på verdensplan har mistet enten en eller begge forældre. Mange af børnene står alene uden voksen pleje, de er i risiko for misbrug, børnearbejde, ingen mad, ingen lægehjælp.

Toftegården donerer fra år 2017 penge til SOS børnebyerne
Alle børn har brug for en familie. De skal tilhøre et sted og leve et sikkert liv. Derfor har jeg sammen med mine to sønner Henrik og Jesper besluttet, at vi vil gøre noget ved det. Vi ved, at det vil ændre verden, og det tager tid, kræver tålmodighed, udholdenhed og ressourcer. Derfor har vi besluttet startende fra 2017, at en del af Toftegårdens indkomst hvert år vil blive doneret til SOS børnebyerne, for at hjælpe alle børn i verden, der lider. Vores gæster på gården har også mulighed for at yde et bidrag, når de besøger os, hvis de ønsker det.

Hvad gør SOS børnebyerne?
Hos SOS children’s Villages menes det, at forældreomsorg er nøglen til et godt liv. De mener, at alle børn bør have mulighed for at vokse op i en familie, der giver dem kærlighed og sikkerhed, uanset om det er i barnets biologiske familie eller i en ny SOS-familie.

Den måde, SOS børnebyer hjælper på, afhænger af det enkelte barns situation.
Når børn er alene: forældreløse og børn, der af andre grunde ikke har voksne, der kan tage sig af dem, kan SOS børnebyerne hjælpe give et kærligt hjem i en SOS landsby. Her vokser barnet op i en SOS-familie med søskende og en SOS-mor. SOS børnebyerne sørger for, at biologiske søskende kan vokse op i samme SOS-familie.

Udsatte familier: Hvis barnet bor i en sårbar familie for eksempel en enkelt forælder, en bedstemor eller tante, hvor der er en risiko for, at familien bryder sammen, SOS børnebyerne kan træde til og arbejde for at styrke familiens betingelser, så de voksne kan love både selv og deres forældreansvar. Fattigdom og sygdom er blandt de mest almindelige årsager til, at forældrene ikke selv kan tage sig af deres børn.

SOS børnebyerne arbejder også på at få verdens ledere og lande til at respektere barnets rettigheder. Det gør de ved at tale med forældreløse og udsatte børnesager mod regeringer, myndigheder og andre instanser både nationalt og internationalt.

Toftegården Guest House
Niels Pedersen
Henrik Pedersen
Jesper Pedersen