Blog

Krydstogtskibene for alvor tilbage til Skagen

Foreløbig har 40 krydstogtskibe med næsten 59.000 gæster meldt deres ankomst til Skagen Havn i 2022 og derfor er der behov for rigtig mange nye guider.
Siden 2015, hvor Skagen Havn indviede den nye krydstogtkaj, er antallet af krydstogtanløb steget betragteligt og med Skagen Havns seneste havneudvidelse – etape 3, der blev færdig i marts i år, er der nu en ekstra kaj, der kan anvendes til anløb af krydstogtskibe, når efterspørgslen kræver det.

Hvor der i 2020 og 21 kun har været nogle få krydstogtanløb i Skagen på grund af Corona epidemien, så er der nu lysere tider i sigte. Krydstogtsæson 2022 tegner til at blive på niveau med 2019 målt i antal anløb og gæster. Ud af de 40 anmeldte anløb er de 11 førstegangsanløb og iblandt disse er der nogle meget store skibe. Der bliver dage, hvor ca. 1500 gæster skal på ture rundt i Skagen og andre byer i Nordjylland.

Såfremt Skagen fortsat skal kunne udvikle sig som krydstogtdestination, så er det vigtigt at man kan tilbyde spændende oplevelser og ture med dygtige guider. Jo flere ture skibene kan sælge og jo gladere gæsterne er for turene jo større er chancerne for at skibene finder vores destination attraktiv og værd at besøge igen, hvilket er positivt for turismen.

Kategorier